Psoriasis
Publicerat av Admin den Juni 14 2013 18:56:33

Om psoriasis
Psoriasis är en icke smittsam hudsjukdom som beror på inflammatoriska processer i de översta hudlagren.
Kroppens immunceller blir överaktiva och hudceller överproduceras samtidigt som huden blir varm och rodnar.
Överproduktionen av hudceller går upp mot 10 gånger snabbare än normalt och gör att celler ansamlas på huden och sedan lossnar i stora sjok (som om man fjällar).
Psoriasis syns därför ofta tydligt som röda, upphöjda områden på tex. armbågar, hårbotten eller stora delar av kroppen.
Psoriasas drabbar ca 2-3 % av befolkningen, kvinnor och män lika mycket. Symtomens svårighetsgrad varierar mellan olika personer.
Många har ganska lindriga symtom medan de som drabbas av svårare former av psoriasis kan påverkas mycket socialt av sjukdomen.
Psoriasis kan även komma i skov, perioder då den blommar upp och förvärras.
Orsakerna till psoriasis är inte klarlagda men det finns en ärftlig faktor samt en utlösande faktor som kan vara en lång rad miljöfaktorer som t.ex. stress, infektioner, rökning eller alkohol.Symptom på psoriasisPsoriasis kan drabba alla delar av kroppen men vanligast är att huden på knän, armbågar, hårbotten och ryggen drabbas. Följande är symtom på psoriasis:

- Röda, fjällande fläckar sk. plack som kan täckas av silverlika fjäll
- Fläckarna kan klia och sprickor bildas
- Man blir röd i hudveck t.ex. armhålor
- Gropar i naglar
- Stela och smärtande leder (psoriasisartrit som drabbar ca 20 %)

Det finns flera olika former av psoriasis som ger upphov till lite olika symptom.Psoriasis- orsakerOrsakerna till psoriasis är inte klarlagda men man vet att det är en autoimmun sjukdom.
De sk. T-cellerna aktiveras och släpper ut inflammatoriska ämnen.
Psoriasis är en nyckfull sjukdom som kommer och går och kan utlösas och förvärras av olika saker.
Några av dessa är emotionella faktorer som t.ex. psykisk eller fysisk stress. Även infektioner som halsfluss kan utlösa sjukdomen precis som olika typer av hudskador.
Även läkemedel kan ge upphov till psoriasis t.ex. vissa blodtrycksmediciner (betablockerare).
Rökning och alkohol har också negativ inverkan.
Det finns dock alltid en ärftlig faktor med i botten som orsak.
Risken att få psoriasis är 25% om man har en sjuk förälder.
Det är vanlig att psoriasis bryter ut runt 20 år eller runt 40 år.Psoriasis-behandlingDiagnos av psoriasis är ganska enkelt genom att läkaren undersöker utslagen och ibland tas ett hudprov.
Behandling av psoriasis sker med en rad olika behandlingar som man kan behöva testa flera av.
Psoriasis går inte att bota men sjukdomen går att lindra.
Vid lindrigare former kan bad, bastu och salvor lindra och göra att huden lossnar.
Även ljusbehandling med olika typer av UV-ljus eller vanligt solljus dämpar inflammationen.
Det finns även en rad olika typer av läkemedel som behandlar psoriasis.
Dels sådana som smörjs på huden(t.ex.kortison) och dels läkemedel som sväljes (t.ex metotrexat och ciklosporin).
Det finns ny även nya biologiska läkemedel som även används vid reumatism (sk. TNF-hämmare).